आज सोमबार भगवान शिव जि को दर्शन गरी, शुभ दिनको शुरु गरौ